Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partner:
COMTES FHT a.s.

Intersektorální mobilita

Intersektorální mobilita je důležitou součástí projektu. Jedná se o získávání praktických zkušeností v oblasti vědeckovýzkumných týmů v zahraničí, výměna zkušeností z oblasti řízení mezinárodních vědeckých projektů, ale také navazování nových kontaktů s významnými zahraničními odborníky. Dále také aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích, kde se prezentují výstupy činností daného projektu a vědecko-výzkumného týmu.