Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partner:
COMTES FHT a.s.

Spolupráce

Odborný tým – průmyslová sféra

Zahraniční odborníci