Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partner:
COMTES FHT a.s.

Strategie projektu

Vytvoření strategie dalšího fungování vědeckého týmu a jeho rozvoje s výhledem na 5 let. Vytvoření strategie projektu jakožto dokumentu, který bude každoročně aktualizován a jehož cílem je definování cílů Nanotýmu VŠB-TU Ostrava a jejího dalšího rozvoje a vědeckovýzkumné činnosti.