Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partner:
COMTES FHT a.s.

Workshopy, Diskuzní fóra

Hlavním cílem je podpora vzájemné interakce vědecko-výzkumného týmu s průmyslovou sférou a mezinárodním odborným prostředím. Jsou to aktivity, kde se setkává vytvořený Nanotým VŠB-TU Ostrava s představiteli průmyslových podniků a s mezinárodními kapacitami v oblasti VaV jejichž účelem je přenos informací z aplikační sféry, které dopomohou k přesnější orientaci budoucích činností vytvořeného VaV týmu.

Odborné diskuzní fórum, Workshop

Seminář